Ökse Otu (Çekem)

Ökse Otu (Çekem)

Ökse otu Avrupa, batı ve güney Asya’ya özgü asalak bir bitki türü. Halk arasında gevele, güvelek, gövelek, purç, çekem olarak da bilinir. Her mevsimde yapraklı olan ve ağaçlar üzerinde yaşayan yarı asalak bir bitkidir. Özellikle elma ağacının dalları üzerinde yaşar. Armut, söğüt, kavak, meşe, çam gibi ağaçların üzerinde de asalak olarak yaşayabilmektedir. Sapları her zaman […]

Devamını Oku
Karabaş Otu

Karabaş Otu

Karabaş otu (Lavandula stoechas), ballıbabagiller (Lamiaceae) familyasından Akdeniz bölgesinde yetişen, 30–100 cm. büyüklüğe erişen çok yıllık bitki türüdür. Keşişotu, karababa, karan, Fransız lavantası adlarıyla da bilinir. Yapraklar, uzun, grimsi ipeksi tüylü 1–4 cm.dir.   Çiçekler, pembe-mordur, 10–30 cm uzunlukta sivri uçlu ince yapraksız saplar üzerindeki 2–3 cm uzunluğunda çiçekler görülür. Her bir çiçekte 4–8 mm […]

Devamını Oku
Bozlan Çayı

Bozlan Çayı

Bozlan çayı (Latince: sideritis), ballıbabagiller familyasındandır. Anavatanı İspanya ve Türkiye’dir. Ülkemizde Akdeniz, Ege, Marmara ve Güney Anadolu’nun orman içlerinde, çalılıklarda ve dağ eteklerinde yetişir. Yaprakları adaçayına benzemekle birlikte  yaprak sertliğiyle hemen ayırt edilen çok yıllık otsu bir bitkidir.

Devamını Oku
Defne

Defne

Akdeniz defnesi (Laurus nobilis), her mevsim yeşil kalabilen, güzel kokulu ve yapraklarının kullanım alanı oldukça geniş olan bir çalı veya ağaç türü. Yemeklere lezzet kattığı gibi alternatif tıpta da birçok yararı vardır. Ayrıca Türkiye’nin tarım ihracatında önemli bir paya sahiptir.

Akdeniz’e özgü bir bitki olan defne, genelde 2-6 m boyunda bir çalı veya ağaçtır, ama boyu 10 metreyi bulabilir.

Devamını Oku
Sandal Ağacı (Kocayemiş)

Sandal Ağacı (Kocayemiş)

Koca yemiş ya da sandal ağacı (Arbutus andrachne), fundagiller (Ericaceae) familyasından meyveleri yenen bir çalı türü. 5-10 metre boylarında olmasına karşın nadiren de olsa 15 metreye ulaşan türlerine rastlanmaktadır. Aynı zamanda Çilek Ağacı adıyla da bilinmektedir. Çin koca yemişine benzeyen meyvelere sahiptir. Kalın, koyu yeşil ve eliptik biçimli yapraklar 7-10 cm boyunda, 4-6 cm genişliğindedir. 3-4 cm uzunluğunda dallarla aynı renkte bir sapı vardır. […]

Devamını Oku
Çitlenbik (Menengiç)

Çitlenbik (Menengiç)

Menengiç (Çitlenbik, Çitlembik, Meneviş) (Pistacia terebinthus), sakız ağacıgiller (Anacardiaceae) familyasından bir ağaç. Türkiye’de 2–3 m boylarında çalı veya 10 m’ye kadar boylanabilen ağaç formlarında görülebilmektedir. Karşılıklı dizilmiş bileşik yapraklar 5-11 parlak yaprakçıktan oluşur ve reçine kokusu verir. Kırmızımsı mor renkli çiçekler Mart ve Nisan aylarında görülür. Mürekkep meyve, küçük ve küre biçiminde olup olgunlaşınca yeşil […]

Devamını Oku